چگونه تمدن ها را بگیریم

0 امتیاز
سوال شده 20 اردیبهشت 1396 در خرید عجایب توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده 21 اردیبهشت 1396 توسط بی نام
بر روی بخش تمدن و درخت تمدن کلیک کنید. سپس هر تمدنی که منابع شما با آن سازگار باشد و البته پیش نیاز های آن را نیز داشته باشید میتوانید بگیرید
به بخش پرسش و پاسخ بازی تمدن بشری خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
...