چرا وقتی حمله میکنم فقط ضعیف ها میان

0 امتیاز
سوال شده 10 تیر 1396 در حمله توسط بی نام
چرا وقتی حمله میکنم فقط ضعیف ها میان

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
به بخش پرسش و پاسخ بازی تمدن بشری خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
...