سوالات اخیر

0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 15 مرداد 1396 در ورود به بازی توسط مهرداد
0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 24 تیر 1396 در حمله توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 23 تیر 1396 در منابع بازی توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 16 تیر 1396 در ثبت نام در بازی توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 13 تیر 1396 در حمله توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 11 تیر 1396 در ورود به بازی توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 10 تیر 1396 در ساخت دهکده جدید توسط سعید
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 10 تیر 1396 در حمله توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 9 تیر 1396 در ورود به بازی توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 7 تیر 1396 در ورود به بازی توسط عماد
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 7 تیر 1396 در ورود به بازی توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 29 خرداد 1396 در خرید عجایب توسط tam8 (120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
0 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 20 اردیبهشت 1396 در خرید عجایب توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 14 اردیبهشت 1396 در منابع بازی توسط hessamam (120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 14 اردیبهشت 1396 در ورود به بازی توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 4 اردیبهشت 1396 در کارگر ها توسط Asbsarkesh (120 امتیاز)
به بخش پرسش و پاسخ بازی تمدن بشری خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
...